Home

BTD, ce groupe de conducteurs de train a pour objectif de rassembler , de communiquer, d’ouvrir la parole à tous, et d’agir quand c’est nécessaire.

Nous  souhaitons être un lien fort entre le terrain et les décideurs, nous pouvons devenir maître de notre destin, il suffit de le vouloir.

Notre métier doit être valorisé à tous points de vue , nous devons surtout retrouver le respect et la considération, cela implique un travail quotidien.

Ensemble nous sommes plus forts, plus solidaires.

« Seul nous pouvons faire si peu, ensemble nous pouvons faire beaucoup »


Deze treinbestuurders groep streeft ernaar om bijeen te komen, te communiceren, de vloer voor iedereen te openen en te handelen wanneer dat nodig is.

We willen een sterke schakel zijn tussen het veld en de beslissers, we kunnen meester worden van onze bestemming, willen het gewoon.

Onze taak moet in alle opzichten worden gewaardeerd, we moeten vooral respect en aandacht vinden, het gaat om het dagelijkse werk.
Samen zijn we sterker, meer ondersteunend.


« Alleen kunnen we zo weinig doen »