Pétitie Belgian Train Driver

Dag iedereen,

Wie zijn we ?  Wat doen we ?  En, wat zouden we willen bereiken ?

Wij verenigen ons als treinbestuurders in een groep, met als doel om te communiceren, iedereen aan het woord te laten en actie te ondernemen wanneer dat nodig is.  Het succes van een groep als deze hangt in grote mate af van de onderlinge communicatie, wederzijdse hulp en solidariteit.
Respect staat centraal.  Wij willen het gepaste respect bekomen voor ons beroep, maar ook binnen de groep is het belangrijk om elkaar te blijven respecteren.

 

We willen een sterke link op poten zetten tussen het terrein en de personen die de beslissingen nemen.  Door samen te werken en elkaars meningen te respecteren, kunnen we invloed uitoefenen en mee onze toekomst bepalen.  Meer dan ooit geldt hier : willen is kunnen !

Ons beroep moet in alle opzichten naar waarde worden geschat.  Dat is momenteel niet meer het geval.  Doordat de specifieke bijzonderheden van de job bij het grote publiek onbekend zijn, is er zelfs een sfeer van minachting rond het beroep van treinbestuurder ontstaan.
We kunnen die tendens ombuigen, op voorwaarde dat iedereen hier actief aan deelneemt.  Maar hebben we een andere keus, als we ons beroep terug naar het juiste niveau willen opwaarderen ?

Als we samen de handen in elkaar slaan, zijn we sterker.

Eendracht maakt macht !

Wij zijn geen vakbond en evenmin een VZW, maar in feite enkel een groep personen met hetzelfde beroep.  Wij willen dit beroep verder uitoefenen met een centrale rol voor veiligheid, met een betere waardering en meer respect van onze oversten. 

Dit bericht zal gevolgd worden door een petitie, in de vorm van een eisenbundel.  Jullie reacties hierop zullen ons in staat stellen om in te schatten hoeveel bestuurders ons volgen in onze filosifie en acties.  Met een zo groot mogelijk aantal handtekeningen willen wij naar de directie en de politieke verantwoordelijken stappen, om daar aan te tonen dat wij als actief spoorwegpersoneel in staat zijn om

Wat zijn onze eisen ?

  • Een loonsverhoging die in overeenstemming is met de verantwoordelijkheden die eigen zijn aan ons beroep.
  • Een duidelijke, beter gestructureerde HLT waaraan hoogstens semestrieel aanpassingen mogen gebeuren.
  • Een echte veiligheidscultuur.  Een verantwoordelijke die toezicht houdt op de veiligheid binnen de NMBS.
  • Humanisering van de prestaties om te vermijden dat urenlange trajecten non-stop afgelegd moeten worden.  De impact van zeer lange ononderbroken trajecten op de veiligheid moet door onze oversten ernstiger genomen worden.
  • Loonsverhoging: netto loonsverhoging, forfaitaire premies die een eenvoudigere berekening toelaten, verhoging van het bedrag dat we via maaltijdcheques ontvangen, verhoging van de toeslag voor werk op zaterdagen, verhoging van de toeslag voor monitoren tot het bedrag dat treinbegeleiders hiervoor ontvangen, een vrijkaart eerste klasse en ofwel een bedrijfswagen, ofwel een kilometerpremie voor woon/werkverkeer.
  • Duidelijkere HLT: teveel aanpassingen leiden tot een slechte beheersing van de reglementering, terwijl het zeer belangrijk is om deze onder de knie te hebben in geval van incidenten. De permanente vorming moet meer tot doel hebben om de bestaande reglementering op te frissen, dan nieuwigheden voor te stellen die nog niet van kracht zijn.  Lijnfiches moeten up to date zijn om goede lijnstudie toe te laten.  De procedure om incidenten en onregelmatigheden tijdens de rit te melden moet eenvoudiger worden.
  • Een echte veiligheidscultuur: preventieve informatie en het aanleren van goede handelingen in plaats van repressieve maatregelen bij elk incident. Een interne dienst bij de NMBS die zich met veiligheid bezig houdt en samengesteld is uit spoorwegexperts.  Een betere dialoog tussen de NMBS en Infrabel om problemen op het net sneller op te lossen.
  • Humanisering van onze prestaties: een pauze na X uren gereden te hebben, we hebben een zeer druk spoorwegnet en de veiligheid wordt voor een zeer groot deel gegarandeerd door de waakzaamheid van de treinbestuurder. De komende jaren wordt een verhoogde productiviteit verwacht, maar bundel 541 moet gevolgd worden.  Een gemiddelde prestatieduur van 8u00, maar met menselijke diensten in plaats van volgepropte diensten waar vele uren na elkaar gereden wordt.

Natuurlijk blijven er nog een aantal andere problemen.  Ik denk hierbij onder andere aan het pensioen, deeltijds werken, de medische herklassering enz…  De strijd op die fronten gaan wij binnenkort ook aan.
Zijn jullie akkoord met de bovenstaande punten en klaar om als één blok deel te nemen aan toekomstige acties?

Praat hier dan over met uw collega’s!  Verspreid deze nota op grote schaal in de postvakjes of per e-mail (let op, enkel verdelen aan NMBS-treinbestuurders).

Registreer u en onderteken deze petitie.

Iedereen bedankt!